Informacija izdavateljima ili povezanim trećim osobama vezano za angažiranje više agencija za kreditni rejting

Uredba (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. godine o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 o agencijama za kreditni rejting (u daljnjem tekstu: Uredba) uvodi obvezu izdavateljima ili povezanim trećim stranama da u slučaju angažiranja više agencija za kreditni rejting moraju razmotriti angažiranje najmanje jedne agencije za kreditni rejting koja nema više od 10% ukupnog tržišnog udjela (na temelju popisa Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržište kapitala - ESMA). Izdavatelj je pravna osoba koja izdaje ili namjerava izdati vrijednosne papire.

Članak 8.d Uredbe glasi:

Korištenje više agencija za kreditni rejting

„1.U slučaju kada izdavatelj ili povezana treća strana namjeravaju za dodjelu kreditnog rejtinga istog izdanja ili subjekta angažirati najmanje dvije agencije za kreditni rejting, izdavatelj ili povezana treća strana razmatraju angažiranje najmanje jedne agencije za kreditni rejting koja nema više od 10% ukupnog tržišnog udjela, koju izdavatelj ili povezana treća strana mogu ocijeniti kao sposobnu za dodjelu rejtinga relevantnom izdanju ili subjektu, pod uvjetom da na temelju popisa ESMA-e iz stavka
2. postoji agencija za kreditni rejting koja je na raspolaganju za dodjelu rejtinga određenom izdanju ili subjektu. Ako izdavatelj ili povezana treća strana ne angažiraju najmanje jednu agenciju za kreditni rejting koja nema više od 10% ukupnog tržišnog udjela, to se mora dokumentirati.

2. Kako bi se izdavatelju ili povezanoj trećoj strani olakšalo ocjenjivanje na temelju stavka 1., ESMA svake godine na svojoj internetskoj stranici objavljuje popis registriranih agencija za kreditni rejting, navodeći pritom njihov ukupni tržišni udjel i vrste dodijeljenih kreditnih rejtinga, koji izdavatelj može upotrijebiti kao polazište za svoje ocjenjivanje.

3. Za potrebe ovog članka, ukupni tržišni udjel mjeri se u odnosu na godišnji promet ostvaren iz aktivnosti vezanih uz kreditni rejting i pomoćnih usluga na razini grupe."

Poveznica na Uredbu (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. godine o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 o agencijama za kreditni rejting ovdje.

Poveznica na Uredbu (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. godine o agencijama za kreditni rejting ovdje.

Poveznice na internetsku stranicu Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržište kapitala (ESMA) za: