Izobrazba

Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole (Središnja harmonizacijska jedinica) zaduženo je za razvoj unutarnje revizije u javnom sektoru i jačanje kapaciteta unutarnjih revizora. U tom smislu organizira izobrazbu, definira program izobrazbe, način provođenja izobrazbe, način polaganja ispita, način obavljanja praktične izobrazbe te kontinuirano stručno usavršavanje unutarnjih revizora u javnom sektoru.

Programsko vijeće za stručnu izobrazbu unutarnjih revizora u javnom sektoru savjetodavno je tijelo Središnje harmonizacijske jedinice koje daje i razmatra prijedloge u cilju osiguranja razvoja kvalitete stručne izobrazbe unutarnjih revizora u javnom sektoru.

Služba za organizaciju izobrazbe
Andreja Marović, voditeljica Službe
tel: 01/4585 920

e-mail: andreja.marovic@mfin.hr