Provjera kvalitete

Temeljem članka 41. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Središnja harmonizacijska jedinica obavlja provjeru kvalitete aktivnosti unutarnje revizije kod korisnika proračuna radi odgovarajućeg praćenja usklađenosti aktivnosti unutarnje revizije sa Zakonom i drugim propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru Republike Hrvatske i s metodologijom rada unutarnje revizije te u svrhu prikupljanja informacija za poboljšanje metodologije rada.


Provjera kvalitete 

Nastavno na dopis dijela rukovoditelja unutarnje revizije kojim se traži dodatna edukacija u cilju primjene metodologije rada unutarnje revizije, a kako bi bili u mogućnosti iskazati učinke preporuka unutarnje revizije, odgovor ministra financija sadržan je u rubrici Dokumenti: Godišnja provjera kvalitete aktivnosti unutarnje revizije.
 

Godišnja provjera kvalitete

U svrhu obavljanja godišnje provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije molimo rukovoditelje unutarnje revizije/imenovane unutarnje revizore da dostave Izvješće o učincima preporuka unutarnje revizije, sukladno dopisu ministra financija.
Više o navedenome u rubrici Dokumenti: Dopis ministra, učinci preporuka unutarnje revizije u 2018.g.

Podatke je potrebno dostaviti na e-mail ur.misljenje@mfin.hr  do 30. travnja 2019. godine putem obrazaca u Excel formatu.
File-ovi se nalaze nutar rubrike Dokumenti: Izvješće o učincima preporuka unutarnje revizije u 2018.g., Dopis ministra, učinci preporuka unutarnje revizije u 2017.

Podatke je potrebno dostaviti na e-mail ur.misljenje@mfin.hr  do 30.travnja 2018. godine putem obrazaca u Excel formatu.
File-ovi se nalaze unutar rubrike Dokumenti: Izvješće o učincima preporuka unutarnje revizije u 2017., Dopis ministra, učinci preporuka unutarnje revizije u 2016.

Podatke je potrebno dostaviti do 28. travnja 2017. godine putem elektroničkog upitnika koji je dostupan na poveznici.