Procjena fiskalnog učinka

Na sjednici održanoj 5. studenoga 2015. Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o postupku davanja iskaza o procjeni fiskalnog učinka.
Iskaz o procjeni fiskalnog učinka dužan je izraditi predlagatelj prilikom izrade prijedloga uredbi, drugih propisa i akata planiranja (projekata, planova, programa, strategija, politika i dr.) koje donosi Vlada Republike Hrvatske te nacrte prijedloga zakona i akata planiranja koje Vlada predlaže na donošenje Hrvatskom saboru.

Predlagatelji u smislu ove Odluke su središnja tijela državne uprave (ministarstva, državni uredi i državne upravne organizacije) i stručne službe Vlade.
Iskaz o procjeni fiskalnog učinka daje se na Obrascu PFU koji je sastavni dio Odluke kao što su i Upute za njegovo ispunjavanje.