IBRD

Međunarodna banka za obnovu i razvoj (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) jedna je od pet institucija koje čine Grupaciju Svjetske banke. IBRD putem zajmova, jamstava, proizvoda za upravljanje rizikom te putem analitičkih i savjetodavnih usluga podržava razvoj zemalja sa srednjim i niskim dohotkom: financiranjem dugoročnih razvojnih potreba, osiguravanjem podrške u razdobljima krize, promicanjem ključnih političkih i institucionalnih reformi i podrškom u stvaranju povoljnije investicijske klime.

Republika Hrvatska punopravna je članica IBRD-a od 25. veljače 1993. godine. IBRD je  emitirao sveukupno 1.929.711 dionica od čega Republika Hrvatska ima u njenom ukupnom kapitalu 2.662  dionice. Upisani kapital Republike Hrvatske iznosi 321,1 milijun USD (od čega je uplaćeni kapital 20 milijuna USD, a kapital na poziv 301,1 milijun USD). Sukladno nacrtu Rezolucije pod nazivom „Selektivno povećanje odobrenog udjela kapitala radi poboljšanja zastupljenosti i sudjelovanja zemalja u razvoju i tranziciji 2010. godine“ 16. ožujka 2011. godine usvojeno je selektivno povećanje kapitala u iznosu od 27,8 milijardi USD (od čega je 1,6 milijardi USD uplaćenog kapitala), što predstavlja 230.375 dionica koje su alocirane zemljama sudionicama u selektivnom povećanju kapitala. U sklopu općeg povećanja kapitala IBRD-a, Republika Hrvatska, u skladu sa svojim dioničkim udjelom u kapitalu IBRD-a, a uzimajući u obzir promjenu dioničkih udjela nakon usvajanja selektivnog povećanja kapitala IBRD-a, ima pravo upisati 613 dionica. Ukupne obveze Republike Hrvatske u sklopu općeg povećanja kapitala IBRD-a iznose 73.949.255 USD, od čega uplaćeni kapital čini 4.436.955,30 USD, a udio kapitala na poziv iznosi 69.512.299,70 USD. Nakon upisivanja 613 dionica, Republika Hrvatska će posjedovati 0,13% ukupnog broja dionica IBRD-a.

Aktivnosti IBRD-a u Republici Hrvatskoj

Od 1993. godine do studenoga 2014. godine Republika Hrvatska je s IBRD-om potpisala 56 zajmova i 1 predujam zajma, od čega 39 izravnih i 17 zajmova uz državno jamstvo. Ukupna vrijednost zajmova prelazi 2,75 milijardi EUR. Od 1995. do studenoga 2014. Republika Hrvatska je s IBRD-om potpisala ugovore za 53 darovnice u vrijednosti preko 58,72  milijuna EUR. Sredstva tih darovnica koriste se putem Banke kao provedbene agencije, a odobrena su iz međunarodnih fondova tehničke pomoći: (1) Globalnog fonda za zaštitu okoliša (Global and Environmental Facility – GEF), (2) Fonda za institucionalni razvoj (Institutional Development Fund – IDF), (3) Fonda za razvoj politike i ljudskih resursa (Policy and Human Resources Development Fund – PHRD), (4) Zaklade za osnaživanje računovodstvenog i fiducijarnog okoliša (Strengthening Accounting and the Fiduciary Enviroment – SAFE) te iz sredstava donacija vlada Japana, UK Velike Britanije i Sjeverne Irske, Nizozemske, Švedske i Norveške te iz Programa CARDS Europske unije.

Najznačajniji projekti odobreni u 2014. godini su Drugi zajam za razvojnu politiku gospodarskoga oporavka u iznosu od 150 milijuna EUR za podršku mjerama fiskalne konsolidacije i jačanja investicijske klime; Program poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga u iznosu od 75 milijuna EUR čija je namjena podržati Vladu RH u  rješavanju glavnih reformskih izazova u zdravstvu; te Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite u iznosu od 70 milijuna EUR koji ima za cilj podržati reformu sustava socijalne zaštite.