MIGA

Multilateralna agencija za osiguranje investicija (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA ) osnovana je 1988. godine sa sjedištem u Washingtonu, SAD, kao članica Grupacije Svjetske banke. Iako je MIGA sastavni dio Grupacije Svjetske banke, pravno i financijski je neovisna od Grupacije te ima vlastiti osnivački statut, kapital, upravu i osoblje. MIGA trenutno ima 180 zemlja članica. Misija MIGA-e je poticanje izravnih stranih investicija u zemljama u razvoju kako bi se ubrzao ekonomski rast, smanjilo siromaštvo i poboljšali uvjeti života. 

MIGA pruža sljedeće usluge:

1. Osiguranje stranih investicija od određenih nekomercijalnih odnosno političkih rizika u zemljama u razvoju i tranzicijskim zemljama. MIGA osigurava od sljedećih rizika: ograničavanje transfera (uključujući nekonvertibilnost), izvlaštenje, rat, terorizam i građanski nemiri, raskid odnosno kršenje ugovora te neispunjavanje financijskih obveza.
2. Investicijski marketing kroz:
a. Jačanje znanja i instrumenata agencija za poticanje izvoza i investicija;
b. Širenje informacija o mogućnostima za investiranje u zemlje u razvoju i tranziciji;
c. Promoviranje stranih investicija putem spajanja investitora, vlada i sponzora projekata i to u suradnji s agencijama za poticanje investicija, gospodarskim komorama i relevantnim ministarstvima.

Republika Hrvatska i MIGA

Republika Hrvatska postala je punopravna članica MIGA-e 19. ožujka 1993. godine te od tada ima pravo na sve oblike potpore koje MIGA pruža. Ukupni kapital Republike Hrvatske u MIGA-i iznosi 3,571 milijuna USD, od čega uplaćeni kapital iznosi 678.000 USD, a kapital na poziv 2,893 milijuna USD. Sukladno tome, Republika Hrvatska posjeduje 330 dionica MIGA-e te ima pravo na 562 glasa, što čini 0,26% glasačke snage. 

Temeljem Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije (Narodne novine, broj 89/92), Ministarstvo financija Republike Hrvatske određeno je kao nadležno tijelo za suradnju s MIGA-om, te je ovlašteno u ime Republike Hrvatske obavljati sve poslove i transakcije koje su dopuštene prema Konvenciji o osnivaju Agencije za multilateralne garancije investicija s komentarom na Konvenciju (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 6/93). 

Najviša tijela MIGA-e ista su kao i tijela Svjetske banke te je u njima Republika Hrvatska zastupljena na isti način. Predsjednik Svjetske banke g. Jim Yong Kim, ujedno je i predsjednik MIGA-e. Izvršna potpredsjednica za MIGA-u je gđa. Keiko Honda. U Odboru izvršnih direktora Republiku Hrvatsku predstavlja g. Frank Heemskerk, izvršni direktor Nizozemske konstituence, a u Odboru guvernera po funkciji ministar financija.

Aktivnosti MIGA-e u Republici Hrvatskoj

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Strategiju partnerstva Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Međunarodne financijske korporacije i Multilateralne agencije za osiguranje investicija s Republikom Hrvatskom za razdoblje FG14-17 na sjednici 29. svibnja 2013. godine. U okviru Strategije partnerstva cilj MIGA-e je poduprijeti gospodarski rast pružanjem jamstava kako bi se potaknula ulaganja privatnog sektora. 

MIGA je u razdoblju trajanja prethodne Strategije partnerstva RH s Grupacijom Svjetske banke (2009. - 2013. godine), u 2012. godini, izdala garanciju u iznosu od 298 milijuna USD za zajam koji je UniCredit Bank Austria AG dala svojoj podružnici u Hrvatskoj, Zagrebačkoj banci, u iznosu od 313 milijuna USD. Garancija MIGA-e bila je dio Odgovora Grupacije Svjetske banke na financijsku krizu za regiju Europe i Središnje Azije, najavljenog u siječnju 2012. godine, u sklopu kojeg MIGA izdaje garancije za investicije banaka u banke podružnice u regiji.

Bruto izloženost MIGA-e u Hrvatskoj za aktivne projekte u studenom 2013. iznosila je 946,7 milijuna USD (8.97% od ukupne bruto izloženosti MIGA-e).

U organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Ureda Svjetske banke u Hrvatskoj, 15. listopada 2013., u HGK održao se seminar „Poslovne mogućnosti za hrvatske tvrtke kroz sustav Grupacije Svjetske banke". Cilj seminara bio je upoznavanje hrvatske poslovne zajednice s prilikama koje se otvaraju hrvatskim tvrtkama putem suradnje s Grupacijom Svjetske banke te su predstavljene mogućnosti plasmana proizvoda i usluga kroz sustav nabave financiran od strane te institucije. Predstavljene su i usluge koje MIGA pruža poslovnim subjektima.