IFC

Međunarodna financijska korporacija (International Financial Corporation, IFC ) osnovana je 1956. godine, a sjedište korporacije je u Washingtonu, SAD. Iako je IFC sastavni dio Grupacije Svjetske banke, pravno i financijski je neovisan od Grupacije te ima vlastiti osnivački statut, kapital, upravu i osoblje. IFC ima 184 zemlje članice, koje zajednički donose politike i odobravaju investicijske projekte. 

Osnovne djelatnosti IFC-a su financiranje projekata u privatnom sektoru u zemljama članicama, osobito u zemljama u razvoju. IFC pritom pruža pomoć u pronalaženju financijskih sredstava na međunarodnom tržištu kapitala, nudi financijske proizvode upravljanja rizikom i prijelaznog financiranja, pruža široki spektar savjetodavnih usluga i tehničku pomoć poduzećima i vladama te mobilizira i upravlja sredstvima institucionalnih investitora. IFC pritom posluje na tržišnim načelima.

Republika Hrvatska postala je punopravna članica IFC-a 25. veljače 1993. godine te od tada ima pravo na sve oblike potpore koje IFC pruža. Uplaćeni kapital Republike Hrvatske u IFC-u iznosi 2,882 milijuna USD. Sukladno tome Republika Hrvatska posjeduje 2.882 dionice IFC-a te ima pravo na 3.681 glas što čini 0,14% glasačke snage. 

Temeljem Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije (Narodne novine, broj 89/92), Ministarstvo financija Republike Hrvatske određeno je kao nadležno tijelo za suradnju s IFC-om, te je ovlašteno u ime Republike Hrvatske obavljati sve poslove i transakcije koje su dopuštene prema Sporazumu o Međunarodnoj financijskoj korporaciji (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 5/93). Guverner IFC-a za Republiku Hrvatsku je po funkciji ministar financija. 

Najviša tijela IFC-a ista su kao i tijela Svjetske banke te je u njima Republika Hrvatska zastupljena na isti način. Predsjednik Svjetske banke g. Jim Yong Kim, ujedno je i predsjednik IFC-a. Izvršni potpredsjednik za IFC je g. Jin-Yong Cai. U Odboru izvršnih direktora Republiku Hrvatsku predstavlja g. Frank Heemskerk, izvršni direktor Nizozemske konstituence, a u Odboru guvernera po funkciji ministar financija.

Strategija partnerstva za fiskalne godine 2014.-2017.

Strategijom partnerstva Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Međunarodne financijske korporacije i Multilateralne agencije za osiguranje investicija s Republikom Hrvatskom za razdoblje FG14-17 predviđeno je da će IFC uložiti u Republiku Hrvatsku iznos do 600 milijuna USD. Sredstva IFC-a namijenjena su domaćim poduzećima orijentiranim na izvoz te malim i srednjim poduzećima. Cilj investicija IFC-a je poboljšati konkurentnost domaćih poduzeća, privući strane investicije, promicati prijenos znanja, iskustva i tehnologija te poticati ulaganja privatnog sektora u razvoj infrastrukture. IFC također planira financirati projekte obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

Aktivnosti IFC-a u Republici Hrvatskoj

Ukupna ulaganja IFC-a u Republici Hrvatskoj od početka članstva iznose 836,8 milijuna USD, od čega je 292,4 milijuna USD mobilizirano od drugih institucionalnih investitora. IFC je ukupno financirao 31 projekt u različitim sektorima. S 30. lipnjem 2014. godine investicijski portfelj IFC-a u Republici Hrvatskoj iznosio je 141,9 milijuna USD. Financirani su projekti u sektorima financijskog tržišta, proizvodnih djelatnosti, turizma i agrobiznisa. U fiskalnoj 2014. godini IFC se uključio u projekt izgradnje Zračne luke Zagreb, u sklopu kojega je 19 milijuna EUR uložio u vlasnički kapital Međunarodne zračne luke Zagreb d.d., podružnicu londonskog ZAIC-A Ltd. konzorcija i osigurao zajam u iznosu od 35 milijuna USD, te je nastavio s financiranjem vjetroelektrana u Republici Hrvatskoj s ciljem povećanja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.

U organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Ureda Svjetske banke u Hrvatskoj, 15. listopada 2013., u HGK održao se seminar „Poslovne mogućnosti za hrvatske tvrtke kroz sustav Grupacije Svjetske banke". Cilj seminara bio je upoznavanje hrvatske poslovne zajednice s prilikama koje se otvaraju hrvatskim tvrtkama putem suradnje s Grupacijom Svjetske banke te su predstavljene mogućnosti plasmana proizvoda i usluga kroz sustav nabave financiran od strane te institucije. Predstavljene su i usluge koje IFC pruža poslovnim subjektima.