Javna objava

Zakonom o računovodstvu (dalje u tekstu: Zakon) propisana je obveza predaje godišnjih financijskih izvještaja i druge propisane dokumentacije Financijskoj agenciji za statističke i druge potrebe (članak 32. Zakona) i radi potrebe javne objave (članak 30. Zakona).
 
Predaja godišnjih financijskih izvještaja
Svrha predaje Rok
Statističke i druge potrebe do 30. travnja tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu
Javna objava u roku od šest mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine za godišnje nekonsolidirane financijske izvještaje
u roku od devet mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine za godišnje konsolidirane financijske izvještaje
Izvor: Zakon o računovodstvu (Narodne novine, br. 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22 i 82/23).
 
Obveznici javne objave su:
  • trgovačko društvo kako je određeno propisima kojima se uređuju trgovačka društva
  • podružnica poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici ili trećoj državi, u Republici Hrvatskoj kako je određeno propisima kojima se uređuju trgovačka društva
  • kreditna unija kako je određeno propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih unija.

Obveznici predaje godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe su:
  • poduzetnik kako je određen Zakonom
  • pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit za svoju cjelokupnu djelatnost sukladno propisima kojima se uređuju porezi.
 
Financijska agencija na temelju podataka u Registru godišnjih financijskih izvještaja utvrđuje dostavlja li poduzetnik Financijskoj agenciji u propisanim rokovima dokumentaciju radi javne objave te dostavlja li poduzetnik i druga fizička ili pravna osoba financijske podatke za statističke i druge potrebe. Financijska agencija je ovlašteni tužitelj za pokretanje prekršajnog postupka protiv poduzetnika i odgovorne osobe poduzetnika koji navedenu dokumentaciju u propisanim rokovima ne dostave Financijskoj agenciji. Za obveznike koji ne dostave godišnje financijske izvještaje i svu propisanu dokumentaciju za statističke i druge potrebe i/ili u svrhu javne objave, propisana je novčana kazna u iznosu od 1.320,00 eura do 13.270,00 eura, a odgovornoj osobi u iznosu od 660,00 eura do 2.650,00 eura.