Zakoni i podzakonski propisi

Zakon o sustavu osiguranja depozita (Narodne novine, br. 146/20 i 119/22)

Pravilnici koje donosi ministar financija:
  1. Pravilnik o obvezama Hrvatske agencije za osiguranje depozita (Narodne novine, br. 75/21 i 8/24)
  2. Pravilnik o obvezama kreditne institucije u odnosu na sustav osiguranja depozita (Narodne novine, br. 75/21 i 8/24)
  3. Pravilnik o plaćanju dijela premije u obliku neopozive obveze plaćanja i o poduzimanju mjera za smanjenje rizika nastupa osiguranog slučaja (Narodne novine, br. 75/21 i 8/24)
 
Pravilnici koje donosi Hrvatska agencija za osiguranje depozita, a na koje daje suglasnost ministar financija:
  1. Pravilnik o načinu dokazivanja kriterija za utvrđivanje depozita koji predstavljaju privremeni visoki saldo
  2. Pravilnik o postupku pristupanja sustavu osiguranja depozita
  3. Pravilnik o načinu dokazivanja kriterija za utvrđivanje depozita koji predstavljaju privremeni visoki saldo
  4. Pravilnik o provedbi kontrole ispunjava li kreditna institucija obveze iz Zakona o sustavu osiguranja depozita