Institucionalni okvir

  • Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu (Narodne novine, br. 145/22)
  • Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (Narodne novine, br. 140/21, 62/22 i 131/22)
  • Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (Narodne novine, br. 135/20, 69/21 i 122/21)
  • Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, br. 117/19, 32/20, 42/20, 58/20, i 124/20)
  • Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu (Narodne novine, br. 113/18 i 111/19)
  • Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu (Narodne novine, br. 124/17 i 108/18)
  • Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (Narodne novine, br. 119/16 i 113/17)
  • Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (Narodne novine, br. 26/16)
  • Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu (Narodne novine, br. 148/14 i 103A/15)
  • Pravilnik o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povrata sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstava (Narodne novine br. 48/11126/17)