03. studenoga 2008. - Pokrenuta elektronska publikacija o EU natječajima

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije pokrenula je elektronsku publikaciju namijenjenu svim zainteresiranima za novosti o natječajima koji se financiraju iz pretpristupnih fondova EU otvorenih za Hrvatsku.

Razlog pokretanja ove elektronske publikacije, kako se navodi u priopćenju Agencije, su učestala pitanja hrvatskih i stranih poduzetnika o tome kada će doći do nove objave natječaja i pripadajuće joj dokumentacije bilo da je riječ o ugovorima za nabavu opreme, pružanju usluga, izvođenju radova ili pak, bespovratnim sredstvima.

Stoga je svrha pokretanja e-publikacije pravovremeno informiranje potencijalnih natjecatelja o svim novostima koji se tiču natječaja i natječajne dokumentacije.

Elektronska publikacija namijenjena je svim poslovnim subjektima, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, nevladinom sektoru, ali i svima onima koje zanimaju obavijesti o natječajima iz programa Phare, ISPA i IPA.

Iz Agencije napominju kako su trenutno za program IPA najavljena 22 natječaja.

Publikacija će se slati po novim objavama, a svi zainteresirani za primanje obavijesti o natječajima mogu se prijaviti na web stranicama Agencije, www.safu.hr.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU nadležna je za objavu natječaja, ugovaranje, plaćanje i provedbu projekta iz EU fondova.

(Hina)