Arhiva novosti - Hrvatska i EU

Hrvatska i EU
 

Ministarstvo financija obavlja poslove vezane za međunarodno financijsko pravo i prilagodbu financijskog pravnog sustava Republike Hrvatske pravnoj stečevini Europske unije, te poslove vezane za upravljanje provedbom programa pomoći EU koji su u nadležnosti Ministarstva.

Kako su pregovori o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji formalno započeli 3. listopada 2005., tijekom 2006. godine Ministarstvo financija, kao nositelj i sunositelj ukupno 12 poglavlja pregovora, sudjelovalo je u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti nacionalnoga zakonodavstva s pravnom stečevinom EU.

Vezano za poslove usklađivanja hrvatskoga financijskog pravnog sustava s pravnom stečevinom EU, prema Nacionalnom programu za pridruživanje Uniji planira se donošenje zakona i podzakonskih propisa, koje je Ministarstvo financija kao stručni nositelj predložilo na usvajanje.


Novosti