2007

Državni proračun Republike Hrvatske za 2007. godinu

Hrvatski sabor donio je na svojoj sjednici od 1. prosinca 2006. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2007. godinu, Financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2007. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 137 od 19. prosinca 2006. godine.

Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu
Državni proračun za 2007. godinu
Financijski planovi izvanproračunskih korisnika
Upute za izradu državnog proračuna RH za razdoblje 2007. - 2009.
Izvršenje državnog proračuna za 2007. godinu
Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika
Polugodišnji obračun drzavnog proračuna za 2007. godinu