2017

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu

Opći dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017.


Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. po proračunskim korisnicima
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2017.
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2017.
Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u 2017.
Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja, ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna te deficit općeg proračuna u 2017.
Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika u 2017. s obrazloženjem
Obrazloženje izvršenja financijskih planova proračunskih korisnika Državnog proračuna za 2017.
Izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2017.


Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 17. studenoga 2017. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu i Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 113/17 od 18. studenoga 2017. godine.


Opći dio


Posebni dio
Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu
Obrazloženje Prijedloga Izmjena i dopuna državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2017. godine


Opći dio Državnog proračuna za razdoblje siječanj - lipanj 2017.Posebni dio Državnog proračuna po proračunskim korisnicima za razdoblje siječanj - lipanj 2017.
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje siječanj - lipanj 2017.
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - lipanj 2017.
Izvještaj o danim državnim jamstvima za razdoblje siječanj - lipanj 2017.
Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja, prihoda, primitaka, rashoda i izdataka te deficit općeg proračuna
Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika za razdoblje siječanj - lipanj 2017. s obrazloženjem
Izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za razdoblje siječanj - lipanj 2017.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.

Hrvatski sabor donio je na sjednici 15. prosinca 2016. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu, Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 119 od 20. prosinca 2016. godine.


Opći dio


Posebni dio
Financijski planovi izvanproračunskih korisnika
Obrazloženja Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2017. i projekcije za 2018 i 2019. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu