2010

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna
Hrvatski sabor donio je na svojoj sjednici od 2. prosinca 2009. Državni proračun Republike Hrvatske za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu, Prijedloge financijskih
planova izvanproračunskih korisnika za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu
i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu.
Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 151 od 17. 12.2009. godine.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012.

Opći dio
Financijski planovi izvanproračunskih korisnika
Obrazloženje Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2010. i projekcije za 2011. i 2012. godinu
Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012.Hrvatski sabor donio je na izvanrednoj sjednici od 30. 08. 2010. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu, Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu.
Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 103 od 31.08.2010. godine.
Opći dio
Posebni dio
Upute za izradu državnog proračuna za razdoblje 2010.-2012.
Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine, broj 87/08) Ministarstvo financija, na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske izrađuje i dostavlja proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna Upute za izradu prijedloga državnog proračuna za razdoblje 2010. - 2012. godine.