2008

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu

Hrvatski sabor na svojoj sjednici od 9. srpnja 2008. godine donio je Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu, Izmjene i dopune Financijskih planova za 2008. godinu izvanproračunskih korisnika i Izmjene i dopune Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 82. od 15.07.2008. godine.
Izvršenje Državnog proračuna za 2008. godinu
Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika
Obrazloženje izmjena i dopuna Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2008. godinu
Izmjene i dopune Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu
Državni proračun Republike Hrvatske za 2008. godinu
Financijski planovi izvanproračunskih korisnika
Upute za izradu državnog proračuna RH za razdoblje 2008. - 2010.
Uputa za izradu financijskog plana korisnika državnog proračuna za prva tri mjeseca 2008. godine
Polugodišnji obračun izvršavanja državnog proračuna za 2008. godinu