2016

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu  
Opći dio Državnog proračuna RH za 2016. g.

Posebni dio Državnog proračuna RH za 2016. g. po proračunskim korisnicima
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2016. g.
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2016.g.
Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u 2016.g.
Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika u 2016. g.
Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika u 2016.g.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna za 2016.  


1. Opći dio Državnog proračuna za razdoblje siječanj - lipanj 2016.


2. Posebni dio Državnog proračuna po proračunskim korisnicima za razdoblje siječanj - lipanj 2016.
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblj siječanj - lipanj 2016.
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - lipanj 2016.
5. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima države
6. Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja
7. Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika za razdoblje siječanj - lipanj 2016.
8. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika za razdoblje siječanj - lipanj 2016.

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 29. studenoga 2016. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu i Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 111/16 od 1. prosinca 2016. godine.


Opći dio


Posebni dio

Financijski planovi izvanproračunskih korisnika

Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici 21. ožujka 2016. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 26 od 24. ožujka 2016. godine.


Opći dio


Posebni dio

Financijski planovi izvanproračunskih korisnika
Obrazloženja Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2016. i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu

Odluka o privremenom financiranju u prvom tromjesečju 2016. godine

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 25. rujna 2015. godine Odluku o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine i Odluke o davanju suglasnosti na privremene financijske planove izvanproračunskih korisnika. Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, br. 109/15 od 12. listopada 2015. godine.