2015

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu  
Opći dio Državnog proračuna RH za 2015. g

Posebni dio Državnog proračuna RH za 2015. g. po proračunskim korisnicima
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2015. g.
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2015.g.
Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u 2015.g.
Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika u 2015. g.
Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika u 2015.g.

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 25. rujna 2015. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu i Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu. Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 103A/15 od 28. rujna 2015. godine.

Opći dio


Posebni dio
Financijski planovi izvanproračunskih korisnika
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna za 2015. g.

Opći dio Državnog proračuna za razdoblje siječanj - lipanj 2015.

Posebni dio Državnog proračuna po proračunskim korisnicima za razdoblje siječanj-lipanj 2015.
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje siječanj - lipanj 2015.
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima države
Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika za razdoblje siječanj-lipanj 2015.
Obrazloženje financijskih planova izvanproračunskih korisnika
 
Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici 2. prosinca 2014. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu, Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 148 od 15. prosinca 2014. godine.

Opći dio


Posebni dio
Financijski planovi izvanproračunskih korisnika
Obrazloženja Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2015. i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu