2012

Odluka o privremenom financiranju u prvom tromjesečju 2012. godine

Hrvatski sabor na svojoj sjednici od 28. listopada 2011. godine donio je Odluku o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2012. godine i Odluke o davanju suglasnosti na Privremene financijske planove izvanproračunskih korisnika za prvo tromjesečje 2012. Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 131 od 17. studenoga 2011. godine.
Odluke o davanju suglasnosti na privremene financijske planove izvanproračunskih korisnika
Uredba o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2012. godine

Radi provedbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 150/11) Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom
financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2012. godine. Uredba je objavljena u Narodnim novinama, broj 3. od 5. siječnja 2012. godine.
 
Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu

Opći dio Državnog proračuna RH za 2012. godinu
Posebni dio Državnog proračuna RH za 2012. godinu po proračunskim korisnicima
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2012. godini
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2012. godini
Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u 2012. godini
Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika u 2012. godini
Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika u 2012. godini
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna
Posebni dio Državnog proračuna RH po proračunskim korisnicima za razdoblje siječanj – lipanj 2012.
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje siječanj – lipanj 2012.
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj – lipanj 2012.
Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima za razdoblje siječanj – lipanj 2012.
Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika za razdoblje siječanj – lipanj 2012.
Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika za razdoblje siječanj – lipanj 2012.
Hrvatski sabor donio je na sjednici od 27.11. 2012. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu, Izmjene i dopune financijskih planova  izvanproračunskih korisnika za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 132. od 30.11.2012. godine.

Opći dio
Posebni dio


Financijski planovi izvanproračunskih korisnika


Obrazloženje izmjena i dopuna državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2012. godinu
Zakon o izmjenama zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu
Državni proračun Republike Hrvatske za 2012. godinu i projekcije za 2013. 2014. 

Hrvatski sabor na svojoj sjednici od 24. veljače. godine donio je Državni proračun Republike Hrvatske za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu, Prijedloge financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu. Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 24 od 27. veljače 2012. godine. Financijski planovi izvanproračunskih korisnika

Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove izvanproračunskih korisnika
Obrazloženja Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu