2013

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu

Opći dio Državnog proračuna RH za 2013. godinu


Posebni dio Državnog proračuna RH za 2013. godinu po proračunskim korisnicima
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2013. godini
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2013. godini
Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u 2013. godini
Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika u 2013. godini
Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika u 2013. godini  
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna
 
Opći dio Državnog proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2013
Posebni dio Državnog proračuna RH po proračunskim korisnicima za razdoblje siječanj – lipanj 2013.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje siječanj – lipanj 2013.


Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj – lipanj 2013.
Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima za razdoblje siječanj – lipanj 2013.
Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika za razdoblje siječanj – lipanj 2013.
Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika za razdoblje siječanj – lipanj 2013.
 
Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 4. prosinca 2013. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu i Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 145A. od 06. prosinca 2013. godine.

Opći dio


Posebni dio
Financijski planovi izvanproračunskih korisnika
Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinuHrvatski sabor donio je na sjednici od 19. travnja 2013. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu i Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 53/13. od 06.05.2013. godine.

Opći dio
Posebni dio
Financijski planovi izvanproračunskih korisnika
Državni proračun Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu Hrvatski sabor donio je na sjednici 4. prosinca. 2012. godine Državni proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu, Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove i financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 139. od 15.12.2012. godine.

Opći dio
Posebni dio

Financijski planovi izvanproračunskih korisnika
Obrazloženje državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2013. i projekcija za 2014. i 2015. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu
Rashodi Državnog proračuna za 2013. i projekcije za 2014. i 2015. godinu po funkcijskoj klasifikaciji
Financijski plan Ministarstva financija 2013.-2015.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna