Upute, nalozi i ostalo


EU sredstva

Vezne tablice su namijenjene svim proračunskim korisnicima državnog proračuna, izuzev proračunskih korisnika treće razine koji su Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna izuzeti od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka u državni proračun (za ove proračunske korisnike pripremljene su posebne Vezne tablice za EV naloge, koje su objavljene ovdje).

Upute kod statusnih i drugih promjena


Naputak o primjeni sustava financijskog upravljanja i kontrola kod ustanova u zdravstvu u postupku sanacije kojima su osnivači JLP(R)S i JLP(R)S čija osnivačka prava miruju
Nalozi za preknjiženje: e-mail kontakt