Financijsko izvještavanje u sustavu proračuna i Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (RKPFI)

Aplikaciji za Financijsko izvještavanje u sustavu proračuna i Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (RKPFI) moguće je pristupiti putem poveznice https://rkpfi.drzavna-riznica.hr/RKPFI.
 
Sustav e-Ovlaštenja:
Ovlaštenje za rad u aplikaciji RKPFI daje čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskog odnosno izvanproračunskog korisnika putem sustava e-Ovlaštenja. 
 
Za pristup e-Ovlaštenjima osoba ovlaštena za zastupanje treba imati vjerodajnicu visoke razine sigurnosti (popis vjerodajnica nalazi se na https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792). Ukoliko osoba ovlaštena za zastupanje nema nijednu od navedenih vjerodajnica visoke razine, potrebno je zatražiti izdavanje vjerodajnice od željenog izdavatelja.
 
Upute za korištenje sustava e-Ovlaštenja dostupne su na poveznici https://rkpfi.drzavna-riznica.hr/RKPFI/Upute/Korisnicke_upute-ovlastenja.pdf
 
Upute: