Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika – pročišćeni tekst (Narodne novine, br. 128/09, 142/14, 23/19 i 83/21).
 

Financijska agencija - FINA ne zaprima obrasce RKP, PRKP i BRKP. Sve aktivnosti vezane uz Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika provode se kroz aplikaciju Financijsko izvještavanje u sustavu proračuna i Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (RKPFI).

Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika dostupan je na poveznici.