Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Na temelju članka 2. stavka 3. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) ministar financija je 15. srpnja 2008. donio PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE TE O NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKAkoji je službeno objavljen u Narodnim novinama br. 128/09.

Ispunjene i ovjerene obrasce RKP, PRKP i BRKP dostaviti poštom na adresu:

FINANCIJSKA AGENCIJA - FINA 
Centar podrške sustavu  riznice 
Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb ili na adresu elektroničke pošte: riznica@fina.hr