Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika – pročišćeni tekst (Narodne novine, br. 128/09, 142/14, 23/19 i 83/21).
 

Od 20. prosinca 2021. FINA ne zaprima obrasce RKP, PRKP i BRKP s obzirom da je u tijeku migracija podataka iz Registra proračunskih i izvanproračunskh korisnika u novu aplikaciju Ministarstva financija. U trenutku uspostave Registra kroz aplikaciju, sve radnje odvijat će se kroz samu aplikaciju. O navedenom, Ministarstvo financija će pravovremeno obavijestiti.