Izvršenje proračuna

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

PLAN ISPLATA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ZA SRPANJ 2021.
 
  PLANIRANO ISPLAĆENO

DATUM
 
DATUM IZNOS
 1. mirovine i mirovinska primanja

2.7.-12.7.

2.7.-12.7.

3.487.613,0

  1.1. redovne mirovine - pošte

2.7.-6.7.

2.7.-6.7.

136.817,5

     1.1.1 I. tranša

  2.7. 22.596,1

     1.1.2. II. tranša

  5.7. 62.764,6

      1.1.3. III. tranša

  6.7. 51.456,8

  1.2. redovne mirovine-tekući računi

8.7.

8.7.

3.082.454,5

  1.3. mirovine u inozemstvo

9.7.

9.7.

190.490,1

  1.4. alimentacije, ustege i dr.

12.7.

12.7.

77.850,9 

 2. socijalna skrb-naknade

19.7.-20.7.

19.7.-20.7.

191.983,3

    2.1. I. tranša

  19.7. 171.782,6

    2.2. II. tranša

  20.7. 20.200,7
 3. naknade za nezaposlene i novčane pomoći

5.7.-12.7.

5.7.-12.7.

49.845,9

3.1. I. tranša

  5.7. 48.663,6

3.2. II. tranša

  12.7. 1.182,3
 4. trajna prava branitelja

14.7.

14.7.

58.368,8

 5. rodiljne i roditeljske potpore (dio koji
    isplaćuje Središnji državni ured
    za demografiju i mlade)

19.7.-26.7.

 

 

5.1. I. tranša

19.7. 19.7. 134.195,0

5.2. II. tranša

26.7.    
 6. doplatak za djecu

19.7.-21.7.

19.7.

108.895,9

 UKUPNO