Izvršenje proračuna

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

PLAN ISPLATA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KORISNICIMA NAKNADA SPECIFICIRANIH U TABLICI ZA STUDENI 2023. GODINE

u 000 EUR

 
  PLANIRANO ISPLAĆENO

DATUM
 
DATUM IZNOS
 1. mirovine i mirovinska primanja

3.11. - 10.11.

3.11.-10.11.

602.733,7 

  1.1. redovne mirovine - pošte

3.11 - 7.11.

3.11 - 7.11.

17.525,6 

     1.1.1. I. tranša

  3.11. 3.051,3

     1.1.2. II. tranša

  6.11. 8.297,7

     1.1.3. III. tranša

   7.11. 6.176,6

  1.2. redovne mirovine-tekući računi

8.11.

8.11.

541.900,6

  1.3. mirovine u inozemstvo

9.11.

9.11.

33.978,5

  1.4. alimentacije, ustege i dr.

10.11.

10.11.

9.329,0

 2. socijalna skrb-naknade

16.11.- 17.11.

16.11.-17.11.

30.035,1 

     2.1. I. tranša

  16.11. 27.103,7

     2.2. II. tranša

  17.11. 2.931,4
 3. naknade za nezaposlene i novčane pomoći

6.11.-14.11.

6.11.-9.11.

7.597,2 

     3.1. I. tranša

  6.11. 7.390,8 

     3.2. II. tranša

  9.11. 206,4
 4. trajna prava branitelja

14.11.

14.11.

6.607,1 

 5. rodiljne i roditeljske potpore (dio koji
    isplaćuje Središnji državni ured
    za demografiju i mlade)

17.11. - 24.11.

17.11. - 23.11.

27,635,2 

     5.1. I. tranša

  17.11. 23.402,0 

     5.2. II. tranša

  23.11. 4.233,2
 6. doplatak za djecu

21.11. - 23.11.

21.11.

11.955,4 

 UKUPNO  

 

686.563,7