Izvršenje proračuna

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

PLAN ISPLATA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KORISNICIMA NAKNADA SPECIFICIRANIH U TABLICI ZA SRPANJ 2024. GODINE

u 000 EUR

 
  PLANIRANO ISPLAĆENO

DATUM
 
DATUM IZNOS
 1. mirovine i mirovinska primanja

2.7. - 10.7.

2.7. - 10.7.

636.355,7

  1.1. redovne mirovine - pošte

2.7. - 4.7.

2.7. - 4.7.

16.829,3

     1.1.1. I. tranša

  2.7. 2.979,5

     1.1.2. II. tranša

  3.7. 8.106,5

     1.1.3. III. tranša

  4.7. 5.743,3

  1.2. redovne mirovine-tekući računi

8.7.

8.7.

575.045,9

  1.3. mirovine u inozemstvo

9.7.

9.7.

35.368,7

  1.4. alimentacije, ustege i dr.

10.7.

10.7.

9.111,8

 2. socijalna skrb-naknade

17.7. - 18.7.

 

 

     2.1. I. tranša

     

     2.2. II. tranša

     
 3. naknade za nezaposlene i novčane pomoći

3.7. - 12.7.

3.7. - 10.7.

6.078,4

     3.1. I. tranša

  3.7. 5.798,9

     3.2. II. tranša

  10.7. 279,5
 4. trajna prava branitelja

12.7. - 15.7.

12.7.

7.699,6

 5. rodiljne i roditeljske potpore (dio koji
    isplaćuje Ministarstvo demografije i useljeništva)
    

16.7. - 24.7.

 

 

     5.1. I. tranša

     

     5.2. II. tranša

     
 6. doplatak za djecu

17.7. - 19.7.

 

 

 UKUPNO