Izvršenje proračuna

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

PLAN ISPLATA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KORISNICIMA NAKNADA SPECIFICIRANIH U TABLICI ZA OŽUJAK 2023. GODINE

u 000 EUR

 
  PLANIRANO ISPLAĆENO

DATUM
 
DATUM IZNOS
 1. mirovine i mirovinska primanja

3.3. - 10.3.

3.3. - 10.3.

519.476,4

  1.1. redovne mirovine - pošte

3.3. - 7.3.

3.3. - 7.3.

16.331,3

 1.1.1. I. tranša

  3.3. 2.838,4

 1.1.2. II. tranša

  6.3. 7.695,4

 1.1.3. III. tranša

  7.3. 5.797,5

  1.2. redovne mirovine-tekući računi

8.3.

8.3.

464.105,3

  1.3. mirovine u inozemstvo

9.3.

9.3.

29.613,5

  1.4. alimentacije, ustege i dr.

10.3.

10.3.

9.426,3

 2. socijalna skrb-naknade

17.3.- 20.3.

17.3.- 20.3.

33.937,4

 2.1. I. tranša

  17.3. 29.665,4

2.2. II. tranša

  20.3. 4.272,0
 3. naknade za nezaposlene i novčane pomoći

3.3.-13.3.

3.3.-9.3.

13.157,5

I. tranša

  3.3. 10.840,0

II. tranša

  9.3. 2.317,5
 4. trajna prava branitelja

14.3.

14.3.

6.669,1

 5. rodiljne i roditeljske potpore (dio koji
    isplaćuje Središnji državni ured
    za demografiju i mlade)

17.3.-24.3.

17.3.-24.3.

25.481,4

5.1. I. tranša

  17.3. 22.062,5

5.2. II. tranša

  24.3. 3.418,9
 6. doplatak za djecu

20.3.-22.3.

20.3.

12.905,7

 UKUPNO  

 

611.627,5