Izvršenje proračuna

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

PLAN ISPLATA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ZA OŽUJAK 2021.
 
  PLANIRANO ISPLAĆENO

DATUM
 
DATUM IZNOS
 1. mirovine i mirovinska primanja

2.3.-10.3.

 

 

  1.1. redovne mirovine - pošte

2.3.-4.3.

 

 

     1.1.1. I. tranša

  2.3. 23.672,1

     1.1.2. II. tranša

  3.3. 65.034,7

    1.1.3. III. tranša

  4.3.  53.892,8

  1.2. redovne mirovine-tekući računi

8.3.

 

 

  1.3. mirovine u inozemstvo

9.3.

 

 

  1.4. alimentacije, ustege i dr.

10.3.

 

 

 2. socijalna skrb-naknade

17.3.-18.3.

 

 

 3. naknade za nezaposlene i novčane pomoći

3.3.-10.3.

 

 

  3.1. I. tranša

  3.3. 25.716,8

3.2. II. tranša

  4.3. 52.423,8
 4. trajna prava branitelja

12.3.

 

 

 5. rodiljne i roditeljske potpore (dio koji
    isplaćuje Središnji državni ured
    za demografiju i mlade)

18.3.-25.3.

 

 

5.1. I. tranša

18.3.    

5.2. II. tranša

25.3.    
 6. doplatak za djecu

16.3.-18.3.

 

 

 UKUPNO