Izvršenje proračuna

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

PLAN ISPLATA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KORISNICIMA NAKNADA SPECIFICIRANIH U TABLICI ZA LIPANJ 2024. GODINE

u 000 EUR

 
  PLANIRANO ISPLAĆENO

DATUM
 
DATUM IZNOS
 1. mirovine i mirovinska primanja

4.6. - 11.6.

4.6. - 11.6.

636.766,5

  1.1. redovne mirovine - pošte

4.6. - 6.6.

4.6.-6.6.

16.968,5

     1.1.1. I. tranša

  4.6. 2.993,9

     1.1.2. II. tranša

  5.6. 8.154,0

     1.1.3. III. tranša

  6.6. 5.820,6

  1.2. redovne mirovine-tekući računi

7.6.

7.6.

574.720,9

  1.3. mirovine u inozemstvo

10.6.

10.6. 

35.932,6

  1.4. alimentacije, ustege i dr.

11.6.

11.6.

9.144,5

 2. socijalna skrb-naknade

18.6. - 19.6.

18.6. - 19.6.

59.390,8

     2.1. I. tranša

  18.6. 55.177,7

     2.2. II. tranša

  19.6. 4.213,1
 3. naknade za nezaposlene i novčane pomoći

5.6. - 13.6.

5.6.-10.6.

6.751,2

     3.1. I. tranša

  5.6. 6.362,0

     3.2. II. tranša

  10.6. 389,2
 4. trajna prava branitelja

14.6.

14.6.

7.759,9

 5. rodiljne i roditeljske potpore (dio koji
    isplaćuje Ministarstvo demografije i useljeništva)
    

17.6. - 25.6.

 

 

     5.1. I. tranša

  17.6. 21.418,8

     5.2. II. tranša

     
 6. doplatak za djecu

19.6. - 21.6.

19.6.

18.712,4

 UKUPNO