Izvršenje proračuna

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

PLAN ISPLATA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ZA TRAVANJ 2020.
 
 
PLANIRANO
 
ISPLAĆENO

DATUM
 
DATUM IZNOS
 1. mirovine i mirovinska primanja

3.4.-15.4.

 

 

  1.1. redovne mirovine - pošte

3.4.-7.4.

 

 

  
  1.1.1. I tranša
 
  3.4. 26.108,0
  1.2. redovne mirovine-tekući računi

8.4.

 

 

  1.3. mirovine u inozemstvo

14.4.

 

 

  1.4. alimentacije, ustege i dr.

15.4.

 

 

 2. socijalna skrb-naknade

17.4.-20.4.

 

 

 3. naknade za nezaposlene i novčane pomoći

3.4.-14.4.

 

 


 3.1. I. tranša
 
  3.4. 13.896,6
 4. trajna prava branitelja

14.4.

 

 

 5. porodiljne naknade (dio koji
    isplaćuje Ministarstvo za demografiju,
    obitelj, mlade i socijalnu politiku)

17.4.

 

 

 6. doplatak za djecu

21.4.-23.4.

 

 

 UKUPNO