Izvještavanje unutarnje revizije

Što se smatra djelomično provedena preporuka u izvještajnom razdoblju?
Djelomično provedena preporuka se smatra preporuka s čijim aktivnostima, odnosno s čijom provedbom se započelo, ali provedba nije završena do planiranog i Planom djelovanja utvrđenog roka.
Osim konačnog izvješća nakon obavljene revizije i Mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u revidirana u prethodnoj godini, kao priloga Izjave o fiskalnoj, koja izvješća sam dužan davati županu?
Jedinica za unutarnju reviziju čelniku podnosi izvješća kao bilo koja druga ustrojstvena jedinica. Ukoliko je interno uređeno da ustrojstvene jedinice daju npr. kvartalna ili polugodišnja izvješća, jedinica za unutarnju reviziju također izvješćuje o svom radu definiranom dinamikom. U izvješću bi čelniku trebali dati informacije prvenstveno o izvršenju godišnjeg plana rada, ali i o bilo kojim drugim aktivnostima provedenim u jedinici za unutarnju reviziju u izvještajnom razdoblju.
Napravila sam reviziju upravljanja EU projektima, da li izvješće ostaje samo kod mog čelnika? Radi se o Programima zajednice - Europa za građane (nije IPA) glavna kontakt točka je bio Ured za udruge. Trebam li upoznati Ured za udruge i ARPA-u da je napravljena revizija?
Nije potrebno takvo izvješće dostavljati na institucije koje navodite u Vašem pitanju, ono ostaje kod čelnika, svrha izvješća unutarnje revizije je da čelniku i upravljačkoj strukturi ukaže na probleme, nedostatke i da se oni riješe. Kao što sam naziv kaže riječ je o izvješću unutarnje revizije i ukoliko ne postoji izričit zahtjev da se ono dostavi nekoj trećoj strani, izvješće unutarnje revizije ostaje kod čelnika. U slučaju da postoji potreba njegove dostave i na druge adrese to je onda zadaća čelnika da ga dostavi i proslijedi onima koji ga traže, a ne unutarnje revizije.