Povelja o unutarnjoj revizij

U slučaju promjene čelnika korisnika proračuna da li je potrebno potpisati novu povelju o unutarnjoj reviziji s novim čelnikom?
Da, uslijed promjene čelnika potrebno je potpisati novu povelju obzirom da se ista predočava revidiranoj jedinici prilikom obavljanja revizije.
U predlošku Povelje koja se nalazi na Vašim Internet stranicama još uvijek piše Središnja harmonizacijska jedinca Ministarstva financija (kao i u Zakonu o sustavu unutarnjih financijskim kontrola u javnom sektoru). Ja sam u Povelji stavila sadašnji naziv odnosno Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijskih kontrola Ministarstva financija. Molim Vas da mi potvrdite koje nazive treba koristiti u Povelji.
Nije potrebno mijenjati predložak povelje za unutarnje revizore vezano uz naziv ustrojstvene jedinice Ministarstva financija budući da je Ministarstvo financija nadležno za koordinaciju uspostave i razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, a za provedbu koordinacije zadužena je njegova Središnja harmonizacijska jedinica čiji je ustrojstveni oblik podložan promjenama (nekada Uprava, sada Sektor).
Jesu li osobe koje su uključene u edukaciju, a raspoređene su na mjesto unutarnjeg revizora, dužne potpisati Povelju o unutarnjoj reviziji prije početka obavljanja praktičnih revizija?
Napominjemo da iako Povelju o unutarnjoj reviziji potpisuju rukovoditelj unutarnje revizije i čelnik korisnika proračuna, a obzirom da vi niste raspoređeni na radno mjesto rukovoditelja unutarnje revizije trebate isto iskomunicirati s čelnikom Vaše institucije.
Obzirom da je Povelja o unutarnjoj reviziji dokument kojim se utvrđuju prava i obveze unutarnjih revizora u odnosu na revidiranu jedinicu te se njome ujedno daje pravo pristupa cjelokupnoj dokumentaciji, podacima i informacijama, čelnicima, osoblju i materijalnoj imovini koja je predmet unutarnje revizije, Povelju je potrebno potpisati i radi potrebe obavljanja praktičnih revizija.
Je li potrebno konačnu, potpisanu povelju o unutarnjoj reviziji dostaviti Središnjoj harmonizacijskoj jedinici?
Središnjoj harmonizacijskoj jedinici nije potrebno dostaviti povelju o unutarnjoj reviziji, ona je interni akt te trebate osigurati da bude dostupna svim djelatnicima Vaše institucije.