Državne potpore gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu

Europska komisija je 23. ožujka 2022. usvojila Privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu (dalje: Privremeni okvir). Priopćenje Europske komisije o usvajanju Privremenog okvira objavljeno je na sljedećoj poveznici https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_1949.
 
Naime, rat u Ukrajini i sankcije koje je protiv Rusije usvojila EU imaju negativne učinke EU gospodarstvo. Kriza uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19 imala je karakter simetričnog šoka - jednako je pogodila sve poduzetnike, dok su posljedice rata u Ukrajini različite, ovisno o pojedinoj državi članici. Prije usvajanja Privremenog okvira, Europska komisija održala je i konzultacije sa državama članicama,
 
Privremeni Okvir je na snazi do 31. prosinca 2022., ali ovisno o razvoju situacije Europska komisija može razmotriti produljenje njegove primjene. Prema Privremenom okviru poduzetnicima je moguće dodijeliti sljedeće:
 
  1. ograničene iznose potpore, koje ni u jednom trenutku ne smiju prijeći 400.000 eura po poduzetniku. Potporu je moguće dodijeliti u obliku izravnih bespovratnih sredstava, poreznih olakšica i povoljnijih uvjeta plaćanja ili u drugim oblicima, kao što su povratni predujmovi, jamstva, zajmovi i vlasnički kapital. Predmetni iznos od 400.000 eura odnosi se na sve sektore, osim za poduzetnike koji djeluju u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, ribarstvu i akvakulturi, u kojima gornja granica potpore iznosi 35.000 eura.. 
  2. potporu likvidnosti u obliku državnih jamstava i subvencioniranih zajmova kako bi se omogućilo da banke nastave odobravati zajmove poduzećima pogođenim krizom.
  3. potpore za dodatne troškove zbog iznimno velikih povećanja cijena prirodnog plina i električne energije. Dopušteni intenzitet potpore iznosi do 30% prihvatljivih troškova, do maksimalno 2 milijuna eura. Za velike potrošače energije intenzitet je moguće povećati na 50% prihvatljivih troškova a potpora može iznositi maksimalno 80% operativnih gubitaka poduzetnika, uz ograničenje do 25 milijuna eura. 
 
Za velike potrošače energije koji djeluju u sektoru ili podsektoru navedenom u Prilogu I. Privremenog okvira, državna potpora može se povećati do 70% prihvatljivih troškova povezanih s proizvodnjom proizvoda u predmetnim sektorima i može iznositi najviše 80% operativnih gubitaka u tim djelatnostima, ali ukupni iznos potpore niti u jednom trenutku ne smije prijeći 50 milijuna eura po poduzetniku. 
 
Odluku o spojivosti državnih potpora iz Privremenog okvira sa zajedničkim tržištem donosi Europska komisija, što znači da su davatelji državne potpore u ovom slučaju dužni postupiti prema članku 8. Zakona o državnim potporama, odnosno dostaviti prijedlog državne potpore Ministarstvu financija radi prijave Europskoj komisiji. Uz prijedlog državne potpore potrebno je dostaviti i ispunjen obrazac prijave kojeg je moguće preuzeti na sljedećoj poveznici: https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/koncesije-i-drzavne-potpore/drzavne-potpore/prijava-drzavne-potpore-europskoj-komisiji-obrasci-prijave/459 te ispunjeni predložak koje je moguće preuzeti na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2022-04/20220404_notification_template_TCF.pdf.
 
Privremeni okvir objavljen je u Službenom listu EU, C 131 I, od 24. ožujka 2022. i moguće ga je preuzeti na poveznici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:131I:FULL&from=EN