Državne potpore i Plan oporavka i otpornosti

Inicijative Europske komisije u području državnih potpora za daljnje olakšavanje provedbe mjera za oporavak i otpornost

Europska komisija (EK) objavila je predloške (engl. Templates) i Vodič za države članice za izradu nacionalnih planova oporavka i otpornosti (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/document_travail_service_part1_v2_en.pdf i https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/document_travail_service_part2_v3_en.pdf ) kako bi pomogla državama članicama u izradi njihovih nacionalnih planova oporavka i otpornosti, između ostalog i u skladu s pravilima EU o državnim potporama.

EK dala je pozitivnu ocjenu hrvatskog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 8. srpnja 2021. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3487

S obzirom, da NPOO sadrži državne potpore, Europska komisija objavila je Praktični vodič za države članice u vezi brze obrade prijave državnih potpora sadržanih u okviru Plana za oporavak i otpornost, a kojeg je moguće preuzeti na sljedećoj poveznici:

https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2022-02/practical_guidance_to_MS_for_notifications_under_RRF.pdf

Spomenute predloške i dalje je moguće koristiti pri izradi programa/pojedinačnih državnih potpora koje imaju uporište u NPOO-u. 
Predlošci za državne potpore za državne potpore, između ostalog, sadrže sljedeće:

(i) kada mjera ne predstavlja državnu potporu,

(ii) kada mjera sadrži državnu potporu, ali nije potrebna njena prijava EK jer je obuhvaćena skupnim izuzećem i 

(iii) kada mjera sadrži državnu potporu, ali je riječ o državnoj potpori koju je potrebno prijaviti EK jer odluku o njenoj spojivosti donosi EK, odnosno nije riječ o potpori izuzetoj od obveze prijave EK.

Riječ je o sljedećim predlošcima:

Energetska infrastruktura i infrastruktura za vodik

Potpora za ulaganje/operativna potpora za energiju iz obnovljivih izvora, uključujući proizvodnju vodika iz obnovljivih izvora

Infrastruktura za proizvodnju i distribuciju daljinskog grijanja/hlađenja

Energetska učinkovitost zgrada

Stanice za punjenje električnom energijom i vodikom za cestovna vozila

Premije za nabavu cestovnih vozila s nultom i niskom emisijom

Ostali načini transporta s niskim emisijama

Mjere za podršku postavljanju i preuzimanju fiksnih i mobilnih mreža vrlo velikog kapaciteta, uključujući 5G i optičke mreže

Digitalizacija javne uprave, uključujući i zdravstvo

Razvoj i uvođenje inovativnih procesora i tehnologije poluvodiča

Digitalizacija medija

Pohrana u oblaku

Nadogradnja obrazovanja i osposobljavanja, uključujući digitalne vještine i relevantnu povezanost