Učinkovitost potpora

Sukladno Zakonu o državnim potporama (Narodne Novine, br. 49/17 i 69/17) i Pravilniku o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti (Narodne novine, br: 125/17) nužno je postaviti uvjete za kontinuirano praćenje učinkovitosti državnih potpora.

U odnosu na navedeno, Ministarstvo financija izradilo je Tablicu za procjenu učinkovitosti državnih potpora te Upitnik o državnim potporama, kojima je cilj na temelju postavljenih parametara praćenje učinkovitosti programa državnih potpora. Nadalje, Ministarstvo financija izradilo je i Tablicu za procjenu učinkovitosti pojedinačnih (jednokratnih) „ad hoc“ državnih potpora,  kojoj je cilj na temelju postavljenih parametara pratiti učinkovitost dodijeljenih pojedinačnih (jednokratnih) „ad hoc“ državnih potpora.

Stoga je obveza davatelja državnih potpora popunjavanje predmetnih dokumenata, a kako bi iste Ministarstvo financija objedinilo, te procijenilo financijski i gospodarski učinak iskazanih podataka na gospodarstvo Republike Hrvatske.