Referentna i diskontna stopa te stopa povrata potpore

Europska komisija temeljem Priopćenja Komisije o reviziji načina određivanja referentinih i diskontnih stopa (SL EU, C 14, od 19.1.2008.) utvrđuje i objavljuje, za svaku državu članicu Europsku unije, osnovnu stopu koja se koristi za izračun referentne kamatne i diskontne stope. Rečena osnovna stopa koristi se također i kao stopa za povrat državne potpore tako da se dodaje 100 baznih bodova na osnovnu stopu i objavljuje se na mrežnoj stranici Europske komisije.

Pregled osnovnih stopa za izračun referentne kamatne i diskontne stope: 

Obavijest Europske komisije o referentnoj i diskontnoj stopi i stopi povrata u primjeni od 1. siječnja 2024.

 
Obavijest Europske komisije o referentnoj, diskontnoj i povratnoj stopi koja je u primjeni od 1. ožujka 2023.
Obavijest Europske komisije o referentnoj, diskontnoj i povratnoj stopi u primjeni od 1. siječnja 2023
Obavijest Europske komisije o referentnoj, diskontnoj i povratnoj stopi u primjeni od 1. siječnja 2022
Obavijest Europske komisije o referentnoj i diskontnoj stopi i stopi povrata u primjeni od 1. siječnja 2021. godine.
Obavijest Europske komisije o referentnoj i diskontnoj stopi i stopi povrata u primjeni od 1. sječnja 2020
Obavijest Europske komisije o referentnoj i diskontnoj stopi i stopi povrata u primjeni od 1. sječnja 2018.
Obavijest Europske komisije o referentnoj i diskontnoj stopi i stopi povrata u primjeni od 1. sječnja 2017. 
Obavijest Europske komisije o osnovnoj stopi za Republiku Hrvatsku koja je u primjeni od 1. lipnja 2016.
Obavijest Europske komisije o osnovnoj stopi za Republiku Hrvatsku koja je u primjeni od 1. travnja 2016