Transparentnost potpora

Europska komisija (EK) je usvajanjem Komunikacije Komisije o modernizaciji državnih potpora (COM(2012)209, 8.5.2012),  započela opsežnu reviziju pravila o potporama. Glavni ciljevi Modernizacije su: postizanje održivog, pametnog i uključivog rasta na konkurentnom unutarnjem tržištu; usmjeravanje ex ante kontrole Europske komisije na slučajeve s najvećim utjecajem na unutarnje tržište, jačanje suradnje s državama članicama u provedbi propisa o državnim potporama te pojednostavljenju pravila o potporama i bržem donošenje odluka. Transparentnost u pogledu dodjele potpora ključna je sastavnica predmetne modernizacije.
 
Zahvaljujući transparentnosti promiče se odgovornost te se građanima omogućava bolja informiranost o javnim politikama te dodjeli državnih potpora (javnih sredstava) poduzetnicima. Kako bi osigurale poštivanje načela transparentnosti, države članice, kao jedan od uvjeta za dodjelu potpore, moraju imati sveobuhvatnu mrežnu stranicu za državne potpore na regionalnoj ili nacionalnom razini, na kojoj će objavljivati podatke o mjerama potpora i njihovim korisnicima.

Uvjet koji se odnosi na poštivanje načela transparentnosti propisan je svim pravilima o državnim potporama, neovisno o tome je li riječ o državnim potporama koje odobrava Europska komisija ili državnim potporama izuzetim od obveze prijave Europskoj komisiji, a u bitnome predstavlja objavu podataka o dodijeljenim državnim potporama poduzetnicima u iznosu višem od 100.000 eura te podataka o programima/pojedinačnim državnim potporama temeljem kojih davatelji dodjeljuju državne potpore.

Pravila o državnim potporama koje odobrava Europska komisija sadržana su u okvirima, priopćenjima i sl., dok su pravila o državnim potporama izuzetim od obveze prijave Europskoj komisiji sadržana su u Uredbi o skupnom izuzeću (koja obuhvaća Uredbu Komisije br. 651/2014, od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. 108 Ugovora (SL EU, L187, od 26.6.3014.) kako je dopunjena Uredbom 2017/1085 (EU SL, L 156, 20. 6. 2017.), Uredbom 2020/972 (SL EU, L 215, 7. 7. 2020.), Uredbom 2021/1237 (EU SL, L 270, 29. 7. 2021.) i Uredbom 2023/1315 (SL EU, L 167, 30. 6. 2023.). Sva pravila dostupna su na poveznici: https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/koncesije-i-drzavne-potpore/drzavne-potpore/pravila-o-drzavnim-potporama/461.

Uredba o skupnom izuzeću u članku 9. odnosu na transparentnosti u bitnome propisuje da je država članica dužna osigurati, putem modula Europske komisije za transparentnu dodjelu potpora,  ili na sveobuhvatnim internetskim stranicama o državnim potporama, na nacionalnoj ili regionalnoj razini sažetak informacija o programima/pojedinačnim državnim potporama o kojima je Ministarstvo financija obavijestilo Europsku komisiju ili poveznica za pristup tom sažetku; cjeloviti tekst programa/pojedinačne državne potpore ili poveznicu za pristup cjelovitom tekstu te informacije iz Priloga III o dodjeli svake pojedinačne potpore koja premašuje 100.000 eura, ili, u slučaju potpora koje se odnose na financijske proizvode koji se financiraju iz fonda InvestEU u skladu s odjeljkom 16. Uredbe o skupnom izuzeću informacije o dodjeli svake pojedinačne potpore koja premašuje 500.000 eura.

Prilog III može se preuzeti ovdje.

II. Objave prema odlukama Europske komisije i ostalim pravilima o državnim potporama:

- 5. Izmjena Ugovora o koncesiji Istarski ipsilon
- Dokumentacija uz 5. Izmjene Istarski ipsilon

6. Izmjena Ugovora o koncesiji Istarski ipsilon
Dokumentacija uz 6. Izmjene Istarski ipsilon


III. Obavijest o pojedinačnim potporama dodijeljenim u iznosu višem od 500.000 eura:
​​
Prilog III. Uredbe br. 651/2014 (obrazac za transparentnost)