Propisi


Pravila Europske unije kojima se uređuju državne potpore vezano za COVID-19 zarazu mogu se preuzeti na mrežnoj stranici Europske komisije:


https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html  


Propisi Republike Hrvatske kojima se uređuju državne potpore:

Propisi Europske unije kojima se uređuju državne potporemogu se preuzeti na mrežnoj stranici Europske komisije

Od propisa objavljenih na mrežnoj stranici Europske komisije posebno izdvajamo sljedeće:

Smjernice o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (Službeni list Europske unije C 249, 31.7.2014.)

 

Osnovna referentna stopa: 

Osnovne stope izračunate su sukladno Priopćenju (Komunikaciji) Komisije o reviziji načina određivanja referentnih i diskontnih stopa (SL C 14, 19.01.2008, str.6.).

Ovisno o primjeni referentne stope, odgovarajuće marže moraju se pribrojiti osnovnoj stopi kako je utvrđeno u Priopćenju. Za potrebe određivanja referentne stope za određenog poduzetnika, odnosno utvrđivanja predstavlja li određeni zajam odobren poduzetniku državnu potporu, potrebno je na osnovnu stopu nadodati odgovarajuće marže rizika iz tablice marži u Priopćenju, ovisno o kreditnom rejtingu poduzetnika i ponuđenim instrumentima osiguranja. Za izračunavanje diskontne stope, marža od 100 baznih bodova dodaje se na osnovnu stopu. Uredbom Komisije (EZ-a) br. 271/2008 od 30. siječnja 2008 o izmjenama i dopunama provedbene Uredbe (EZ) br. 794/2004 predviđeno je da će se, ako nije drugačije predviđeno u određenoj odluci, stopa povrata također izračunavati dodavanjem 100 baznih bodova na osnovnu stopu.

Pročitajte više >