Transparentnost potpora

Europska komisija (EK) je usvajanjem Komunikacije Komisije o modernizaciji državnih potpora (COM(2012)209, 8.5.2012),  započela opsežnu reviziju pravila o potporama. Glavni ciljevi Modernizacije su: postizanje održivog, pametnog i uključivog rasta na konkurentnom unutarnjem tržištu; usmjeravanje ex ante kontrole EK na slučajeve s najvećim utjecajem na unutarnje tržište, jačanje suradnje s državama članicama u provedbi propisa o državnim potporama te pojednostavljenju pravila o potporama i bržem donošenje odluka. Transparentnost u pogledu dodjele potpora ključna je sastavnica te modernizacije.

Zahvaljujući transparentnosti promiče se odgovornost te se građanima omogućava bolja informiranost o javnim politikama. Da bi osigurale transparentnost, potrebno je da države članice, kao uvjet za dodjelu potpore, pokrenu sveobuhvatnu internetsku stranicu za državne potpore na regionalnoj ili nacionalnom razini, za objavu informacija o mjerama potpora i njihovim korisnicima. Zahtjev za transparentnosti primjenjuje se općenito na sve državne potpore, osim na potpore u iznosu manjem od 500.000 eura.

I. Transparentnost iz Uredbe Komisije br. 651/2014, od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. 108 Ugovora (SL EU, L187, od 26.6.3014.; dalje: Uredba; engl. General Block Exemption Regulation - GBER). Potpore iz Uredbe izuzete su od prijave EK pod uvjetom ispunjenja uvjeta iz Uredbe.

Članak 9. Uredbe propisuje da država članica osigurava da na sveobuhvatnoj internetskoj stranici o državnim potporama, na nacionalnoj ili regionalnoj razini bude objavljeno sljedeće:

a) sažetak informacija iz članka 11. Uredbe u standardiziranom obliku utvrđenom u Prilogu II ili poveznica za pristup tom sažetku;

b) cjeloviti tekst svake mjere potpore (programi/pojedinačne potpore) iz članka 11. Uredbe ili poveznica za pristup cjelovitom tekstu;

c) informacije iz Priloga III Uredbe o dodjeli svake pojedinačne potpore koja premašuje 500.000 eura. Obrazac putem kojeg se dostavljaju podaci o pojedinačnoj potpori u iznosu višem od 500.000 eura može se preuzeti ovdje

Tekst mjera potpora na koje je Ministarstvo financija dalo mišljenje iz članka 9. Zakona o državnim potporama i o kojima je obavijestilo EK sukladno članku 11. Uredbe.

II. Objave prema odlukama Europske komisije i ostalim pravilima o državnim potporama:

- 5. Izmjena Ugovora o koncesiji Istarski ipsilon
- Dokumentacija uz 5. Izmjene Istarski ipsilon

6. Izmjena Ugovora o koncesiji Istarski ipsilon
Dokumentacija uz 6. Izmjene Istarski ipsilon


III. Obavijest o pojedinačnim potporama dodijeljenim u iznosu višem od 500.000 eura:
​​
Prilog III. Uredbe br. 651/2014 (obrazac za transparentnost)

Hrvatski operator tržišta energije

09.03.2023. | xls (17kb)

HAMAG BICRO

25.03.2021. | xls (13kb)

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

23.07.2021. | xls (13kb)

Grad Zagreb

25.05.2021. | xls (12kb)

Grad Split

07.03.2023. | xls (13kb)