18. prosinca 2020. novi Pravilnik o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor

U "Narodnim novinama", broj 138/20 izašao je novi Pravilnik o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor. Isti je stupio na snagu 18. prosinca 2020. godine te je time prestao važiti Pravilnik o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor („Narodne novine“, broj 108/15).
 
 
Javna rasprava o nacrtu Pravilnika trajala je od 2. do 20. rujna 2020. godine te su svi zaprimljeni komentari prihvaćeni.
 
Pravilnikom o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor propisuju se uvjeti, obveze i odgovornosti vezane uz pohađanje izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor. Nositelj provedbe izobrazbe je Ministarstvo financija, Središnja harmonizacijska jedinica.
 
U odnosu na prijašnji Pravilnik, novim Pravilnikom se teoretski dio izobrazbe skraćuje s dosadašnjih pet modula, na tri modula (sadržaj istih je definiran Programom izobrazbe prilogom 1. Pravilnika), uvjeti polaganja ispita izmijenjeni su u dijelu da je podignut prag prolaznosti na usmenom i pismenom ispitu na osamdeset i više posto te su donesene promjene tehničke prirode vezane uz organizaciju izobrazbe koje su pokazale manjkavosti u praksi.
 
Ostale pojedinosti vezene uz Pravilnik, kao i sam Pravilnik, pronaći ćete u dijelu Unutarnja revizija/Izobrazba/Osnovna izobrazba.