17. svibnja 2021. Nova Odluka o troškovima izobrabe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor

Na temelju članka 2. stavka 4. Pravilnika o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor (Narodne novine, br. 138/20), a u svezi sa Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/15 i 102/19), ministar financija donio je 17. svibnja 2021. godine novu Odluku o troškovima izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor (KLASA: 131-01/20-01/19, URBROJ: 513-05-04-21-7).

Visina troškova izobrazbe ostala je ista te i dalje iznosi 5.000,00 kuna te 500,00 kuna pri ponovljenom polaganju pismenog ili usmenog ispita.


Nova Odluka donesena je radi potrebe usklađivanja sa odredbama Pravilnika u dijelu:
- broja radnih dana za dostavu dokaza o izvršenoj uplati troškova izobrazbe (pet radnih dana),
- jasnijeg određivanja obveznika plaćanja troškova izobrazbe (institucije u kojoj je polaznik izobrazbe zaposlen, izuzev ministarstava i drugih korisnika Državnog proračuna),
- jasnijeg određivanja obveznika plaćanja troškova ponovnog polaganja pismenog /usmenog ispita (svaki polaznik, neovisno o oslobođenju podmirenja troškova izobrazbe).


Više informacija naći ćete u predmetnoj Odluci pod rubrikom Istaknute teme/Središnja harmonizacijska jedinica/Unutarnja revizija/Izobrazba/Osnovna izobrazba ili direktno na linku.

Donošenjem navedene Odluke, prestaje važiti Odluka o visini troškova izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor donesena 22. prosinca 2020. godin