Obavijest o roku završetka stručne izobrazbe za zvanje ovlaštenog unutarnjeg revizora u javnom sektoru za osobe koje su izobrazbu započele pohađati prije 25. srpnja 2015.

Osobe koje su započele pohađati stručnu izobrazbu za zvanje ovlaštenog unutarnjeg revizora u javnom sektoru prema Programu stručne izobrazbe za zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora u javnom sektoru, a temeljem Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 141/06) dužne su istu završiti do 25. siječnja 2017. ili gube pravo završetka izobrazbe.

Rok završetka izobrazbe definiran je člankom 48. stavkom 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, 78/