Održan 13. Godišnji seminar unutarnjih revizora u javnom sektoru „Upravljanje rizicima u javnom sektoru i uloga unutarnje revizije“

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Središnja harmonizacijska jedinica tradicionalno je organizirala Godišnji seminar unutarnjih revizora u javnom sektoru. Trinaesti seminar po redu održan je 15. prosinca 2017. u kongresnoj dvorani Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, pod nazivom „Upravljanje rizicima u javnom sektoru i uloga unutarnje revizije“. Istom je prisustvovalo 218 sudionika.

Ove godine su stručnjaci iz javnog sektora prenijeli iskustva i istaknuli koji doprinos funkcija unutarnje revizije ostvaruje svojim djelovanjem u instituciji kroz upravljanje rizicima.

U uvodnom dijelu je predstavljen novi Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske kojim se uspostavlja integrirani sustav planiranja razvoja koji obuhvaća strateško planiranje i realizaciju programa, aktivnosti i projekata čime se stvara temelj za učinkovito, djelotvorno, odgovorno i održivo upravljanje razvojem Republike Hrvatske. Nastavno na Zakon, prezentirana je tema strateško planiranje i provedba u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Središnja harmonizacijska jedinica je iznijela nove smjernice za upravljanje rizicima u javnom sektoru kojima se proširuje opseg primjene i na trgovačka društva i druge pravne osobe obveznike podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Svoja iskustva o načinu upravljanja rizicima prezentirali su i stručnjaci u području revizije iz trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o. kao i sa  lokalne razine ispred Grada Opatije. Ispred Državnog ureda za reviziju prikazani su uočeni rizici u poslovanju institucija javnog sektora, dok je predstavnik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu predstavio ulogu unutarnje revizije u procesu upravljanja rizicima.

U svečanom dijelu seminara 26 unutarnjih revizora primilo je stručno ovlaštenje za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru.

Materijali održanih prezentacija: