Promatračka misija Europske Komisije, Opće Uprave za proračun

U razdoblju od 31. svibnja do 2. lipnja 2016. dvočlana delegacija Europske komisije, Opće uprave za proračun, posjetila je Ministarstvo financija, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole u svrhu obavljanja promatračke misije odnosno zajedničke provjere razvoja sustava unutarnjih kontrola u dvije pilot institucije u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture te Zagrebačkoj županiji.

U sklopu promatračke misije, održani su cjelodnevni sastanci predstavnika Europske Komisije i Sektora za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole s predstavnicima navedenih pilot institucija. Predstavnici institucija prezentirali su sustave unutarnjih kontrola uspostavljene u svojim institucijama s posebnim naglaskom na pojedine elemente sustava kao što su strateško planiranje, upravljanje rizicima, povezivanje ciljeva-programa-proračunskih sredstava, prethodne i naknadne kontrole, računovodstveni sustavi, nadzor nad korisnicima proračuna u sastavu, unutarnja revizija, Izjava o fiskalnoj odgovornosti.

Predstavnici Europske komisije nakon održanih sastanaka zaključili su da je većina elemenata sustava unutarnjih kontrola uvedena u praksu te se primjenjuje, a stupanj razumijevanja i uključenosti osoba odgovornih za razvoj sustava unutarnjih kontrola u Republici Hrvatskoj je na višoj razini u odnosu na prethodna razdoblja, odnosno na prethodno održane promatračke misije.

Pozitivno ocjenjuju i daljnja nastojanja za unapređenjem sustava unutarnjih kontrola, kako bi ovi sustavi doprinjeli postizanju bolje kvalitete upravljanja javnim sredstvima i pružanju usluga građanima.

Više o promatračkoj misiji u Zagrebačkoj županiji: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/vijesti/2991/revizija-kvalitete-sustava-unutarnje-kontrole