Od 14. ožujka do 15. travnja 2022. provodi se teoretski dio izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor

Sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine", br. 78/15 i 102/19) i Pravilniku o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor ("Narodne novine", br. 138/20), u razdoblju od 14. ožujka do 15. travnja 2022. provodi se teoretski dio izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor.

Obzirom na epidemiološku situaciju, sva predavanja održavaju se u on-line obliku.
 
Teoretski dio izobrazbe sastoji se od tri modula:
  • 1. modul naziva  „Uvod u unutarnju reviziju i sustav unutarnjih kontrola“
    provodi se od 14. do 18. ožujka 2022.
  • 2. modul  naziva „Metodologija rada unutarnje revizije“ provodi se od 28. ožujka do 1. travnja 2022.
  • 3. modul naziva  „Financijsko upravljanje i računovodstvo“ provodi se od 11. do 15. travnja 2022.

Na 33. ciklusu izobrazbe sudjeluje ukupno 15 polaznika (6 državna razina, 5 lokalna razina i 4 trgovačka društva) te 10 predavača.
Po završenom teoretskom dijelu izobrazbe, polaznici su dužni pristupiti pismenom ispitu o čijem datumu će biti naknadno obaviješteni.