5. ožujka 2021. Završen 32. ciklus izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora u javnom sektoru

5. ožujka 2021. Završen 32. ciklus izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora u javnom sektoru


Sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine", br. 78/15 i 102/19) i Pravilniku o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor ("Narodne novine", br. 138/20), u razdoblju od 1. veljače do 5. ožujka 2021. proveden je teoretski dio izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor.

Obzirom na epidemiološku situaciju, sva predavanja održana su u potpunom on-line obliku.
 
Teoretski dio izobrazba sastoji se od tri modula te je svaki trajao 5 radnih dana po 4 sata dnevno.


U razdoblju od  1. do 5. veljače proveden je 1. modul naziva  „Uvod u unutarnju reviziju i sustav unutarnjih kontrola“, od 15. do 19. veljače 2. modul  naziva „Metodologija rada unutarnje revizije“ te od 1. do 5. ožujka 2021. 3. modul naziva  „Financijsko upravljanje i računovodstvo“.


Na teoretskom dijelu izobrazbe sudjelovalo je ukupno 15 polaznika (9 državna razina, 4 lokalna razina i 2 trgovačka društva) te 9 predavača.


Polaznici su izrazili visoko zadovoljstvo provedenim načinom teoretskog dijela izobrazbe te su isto ocijenili sa ukupnom ocjenom od 4,72.
Još jednom zahvaljujemo svim predavačima na sudjelovanju i angažmanu!