Izobrazba za zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor

Novi (30.) ciklus izobrazbe za zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor započet će u rujnu 2018. Prijavnice s popratnom dokumentacijom se zaprimaju najkasnije do 31. kolovoza 2018.

Podsjećamo da temeljem Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/15) pravo na prijavu za pohađanje izobrazbe ima osoba kojoj je stjecanje stručnog ovlaštenja uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je raspoređena.