Svečanost otvaranja EU Twinning light projekta “Daljnje jačanje sustava unutarnjih kontrola

Slika /slike/sred_harmon_jedinica-novosti/galerija_13/Slika 1.jpg

Ovaj Twinning light projekt, čija sredstva za provedbu osigurava EU, se provodi u suradnji između Ministarstva financija Republike Hrvatske i Ministarstva financija zemlje korisnice.

Provedba projekta je počela 15. listopada 2018 i trajat će 8 mjeseci. Glavni cilj projekta je poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u zemlji korisnici sa ciljem ostvarivanja upravljačke odgovornosti, transparentnosti i dobrog financijskog upravljanja javnim sredstvima uz poštivanje svih međunarodnih standarda i najboljih EU praksi.Projekt je usmjeren k daljnjem razvoju Sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru kroz unapređenje zakonodavstva, razradu metodoloških alata za financijsko upravljenje i kontrolu i internu reviziju, jačanje kapaciteta korisnika javnih sredstava na središnjoj i lokalnoj razini sa ciljem efikasnog upravljanja javnim sredstvima te naposljetku, unapređenje koordinacijske i nadzorne uloge Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva financija zemlje korisnice.Tijekom svečanosti dr.sc. Dragan TEVDOVSKI, ministar financija naglasio je važnost projekta i zahvalio twinning partnerima na suradnji. Njezina ekselencija gđa Danijela BARIŠIĆ izvanredna i opunomoćena veleposlanica Republike Hrvatske napomenula je da Hrvatska snažno podržava nastojanja zemlje korisnice na putu prema Europi i da prijenos znanja i ekspertize hrvatskih eksperata, koji su sudjelovali u procesu pregovaranja, ima veliku važnost u hrvatskoj vanjskoj politici. Gospodin Freek JANMAAT, savjetnik, šef sekcije za ekonomska pitanja, jačanje institucija, prekogranična suradnja u Delegaciji Europske unije obratio se sudionicima u ime Europske unije koja je osigurala sredstva za provedbu ovog važnog projekta.

Voditelj projekta zemlje korisnice gospodin Trajko SPASOVSKI, Ministarstvo financija i voditeljica projekta države članice gospođa Danijela STEPIĆ, Ministarstvo financija Republike Hrvatske predstavili su projektne ciljeve, aktivnosti i očekivane rezultate.