Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru

Na prijedlog Sektora za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola izrađen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru. Isti je objavljen u Narodnim novinama, br. 77/19.

Izmjene i dopune Pravilnika odnose se na propisivanje obveze uspostave unutarnje revizije za Državni inspektorat te na usklađivanje naziva jednog korisnika proračuna razine razdjela. Uz navedeno, Pravilnik je dopunjen u dijelu obvezivanja „klinika“ u vlasništvu Republike Hrvatske na uspostavu unutarnje revizije. Navedenom dopunom sve zdravstvene ustanove u vlasništvu Republike Hrvatske postaju obveznici uspostave unutarnje revizije.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika  o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.