29. ožujka 2021. Održavanje pismenog ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor

Sukladno Pravilniku o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor ("Narodne novine", br. 138/20), pismenom ispitu pristupa polaznik nakon završenog teoretskog dijela izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor.


Pismeni ispit za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor održat će se 29. ožujka 2021. (ponedjeljak) sa početkom u 12:00 sati u kongresnoj dvorani Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera.


Za pristupanje ispitu, potrebno je najkasnije pet radnih dana prije datuma održavanja ispita, dostaviti Središnjoj harmonizacijskoj jedinici popunjen i potpisan obrazac "Prijavnica za polaganja pismenog ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog unutarnjeg revizora za javni sektor", koju možete pronaći na web stranici, u dijelu Unutarnja-revizija/Izobrazba/Osnovna izobrazba.


Popunjenu i potpisanu prijavnicu, u skeniranom obliku potrebno je dostaviti na e-mail: shj@mfin.hr (cc:andreja.marovic@mfin.hr) najkasnije do 22. ožujka 2021.