Objavljen Katalog izobrazbe za 2022. godinu

Sektor za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola Ministarstva financija, kao Središnja harmonizacijska jedinica, temeljem članka 41. stavka 2. točke d) Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/15 i 102/19) nadležan je za organizaciju izobrazbe za rukovoditelje i osobe uključene u koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola te unutarnje revizore.
 
Obavještavamo Vas da je Katalog izobrazbe za 2022. godinu izrađen i objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva financija u dijelu Unutarnja revizija/Izobrazba/Kontinuirana izobrazba/Katalog izobrazbe.
 
Katalog izobrazbe je koncipiran u tri dijela: 
A. u prvom dijelu se nalazi popis vrsta, naziva i sadržaj izobrazbe za rukovoditelje i osobe uključene  u koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola 
B. u drugom dijelu se nalazi popis vrsta, naziva i sadržaj izobrazbe za ovlaštene unutarnje revizore za javni sektor
C. u trećem dijelu prikazani su termini održavanja modula i radionica u 2022. godini
Izobrazba iz dijela A. provodi se u on-line i fizičkom obliku dok se izobrazba iz dijela B. provodi isključivo u on-line obliku.
Katalog izobrazbe je informativan, a prijave na izobrazbu zaprimaju se po obavijesti i uputama Središnje harmonizacijske jedinice te u suradnji s Državnom školom za javnu upravu. 
 
Sve dodatne informacije možete dobiti u Središnjoj harmonizacijskoj jedinici:
Voditeljica Službe za organizaciju izobrazbe
Andreja Marović
andreja.marovic@mfin.hr
01/4585-92