Novi Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

U Narodnim novinama, broj 58/16 objavljen je Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Stupanjem na snagu novog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 130/11).

Odredbe novog Pravilnika proširene su na trgovačka društva u vlasništvu RH, odnosno jedne ili više JLPR(S) i druge pravne osobe kojima je osnivač RH, odnosno jedna ili više JLPR(S) utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Pravilnikom se propisuje sadržaj i svrha primjene okvira za razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru, odgovorne osobe za primjenu okvira, smjernice za rad jedinica za financije kod korisnika proračuna u dijelu aktivnosti vezanih uz koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola te provjera primjene okvira za razvoj sustava unutarnjih kontrola.

Dio odredbi Pravilnika ne odnosi se na trgovačka društva, a radi se o odredbama koje reguliraju:

  • smjernice za rad jedinica za financije kod korisnika proračuna u dijelu aktivnosti vezanih uz koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola te
  • provjeru primjene okvira za razvoj sustava unutarnjih kontrola.

Trgovačka društva u obvezi su sukladno Okviru za razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru koji je propisan novim Pravilnikom primjenjivati i razvijati sustave unutarnjih kontrola za svoje potrebe.