Završen 34. ciklus izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora u javnom sektoru

Slika /slike/Vijesti2023/SHJ230407.jpg
Sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine", br. 78/15 i 102/19) i Pravilniku o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor ("Narodne novine", br. 138/20), od 27. veljače do 31. ožujka 2023. proveden je teoretski dio izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor.

Teoretski dio izobrazbe sastoji se od tri modula te je svaki trajao 5 radnih dana po 7 školskih sati dnevno.

Prvi modul naziva „Uvod u unutarnju reviziju i sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru“ održan je od 27. veljače do 3. ožujka 2023., drugi modul „Metodologija rada unutarnje revizije“ od 13. do 17. ožujka 2023. te treći modul „Financijsko upravljanje i računovodstvo“ od 27. do 31. ožujka 2023. 

Na teoretskom dijelu izobrazbe sudjelovala su ukupno 23 polaznika (15 državna razina, 4 područna, odnosno lokalna razina i 4 trgovačka društva), a predavalo je ukupno 12 predavača.

Ukupna provedba teoretskog dijela izobrazbe ocijenjena je ocjenom 4,42 od strane polaznika. 

Još jednom zahvaljujemo svim predavačima na sudjelovanju i angažmanu!